Χειρουργική Καρδιακών Βαλβίδων

Χειρουργική Καρδιακών Βαλβίδων Thorax Heart

Η χειρουργική καρδιακών βαλβίδων έχει ως στόχο την αποκατάσταση των βαλβίδων της καρδιάς, όταν αυτές εμφανίζουν βλάβες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της. Εφαρμόζεται δε με δύο μεθόδους, την βαλβιδοπλαστική και την αντικατάσταση των βαλβίδων, με την πρώτη να είναι συνηθέστερη και να προτιμάται, ανάλογα βέβαια με το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Οι καρδιακές βαλβίδες είναι τέσσερις, η αορτική, η τριγλωχίνα, η μιτροειδής και η πνευμονική και αποστολή τους είναι να διευκολύνουν και να κατευθύνουν τη μονόδρομη ροή του αίματος στην καρδιά. Αν εμφανίσουν στένωση, το άνοιγμά τους δηλαδή είναι στενότερο από το κανονικό ή ανεπάρκεια, αν δηλαδή δεν κλείνουν όπως θα έπρεπε, τότε η ροή του αίματος επιβραδύνεται, η λειτουργία της καρδιάς επιβαρύνεται και μπορεί να προκληθεί καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι βλάβες των καρδιακών βαλβίδων αποδίδονται σε πολλές αιτίες, μεταξύ των οποίων η προχωρημένη ηλικία, η στεφανιαία νόσος, οι λοιμώξεις της καρδιάς, αλλά και εκ γενετής προβλήματα. Το βασικότερο σύμπτωμα των βαλβιδοπαθειών είναι η δυσκολία στην αναπνοή, αρχικά κατά τη διάρκεια κοπιαστικών δραστηριοτήτων, στη συνέχεια όμως και σε ηρεμία, ενώ σύνηθες σύμπτωμα είναι και ο πόνος στο στήθος ή η στηθάγχη.

Βαλβιδοπλαστική και αντικατάσταση βαλβίδας

Με τη βαλβιδοπλαστική η λειτουργικότητα της καρδιακής βαλβίδας αποκαθίσταται, επιτρέποντας στον ασθενή να διατηρήσει τη δική του, φυσική βαλβίδα. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιούνται μικρές τομές στη θωρακική χώρα, μέσω των οποίων ο καρδιοχειρουργός αποκαθιστά τη βλάβη. Η βαλβιδοπλαστική ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο των επιπλοκών, ενώ η ήδη υπάρχουσα βαλβίδα που έχει αποκατασταθεί είναι ανθεκτικότερη σε λοιμώξεις.

Στην περίπτωση των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδας, η πλειονότητα των επεμβάσεων είναι βαλβιδοπλαστικές, ειδικά στην περίπτωση της ανεπάρκειας. Μάλιστα, η πλαστική της μιτροειδούς βαλβίδος έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

Πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, μέσω μικρής τομής δεξιά της θωρακικής χώρας και στις πιο σύγχρονες τεχνικές και στο κέντρο του στέρνου. Πρόκειται δε για μια επέμβαση που διαρκεί περί τις τέσσερις ώρες.

Στις περιπτώσεις των βλαβών της αορτικής βαλβίδας, η πλειονότητα των επεμβάσεων αφορούν αντικατάσταση με τεχνητές βαλβίδες.

Οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις αντικατάστασης μπορεί να είναι μηχανικές ή βιολογικές. Οι μηχανικές δεν χρειάζονται εκ νέου αντικατάσταση, η χρήση τους όμως καθιστά επιτακτική την αντιπηκτική αγωγή. Αντίθετα οι βιολογικές βαλβίδες δεν χρειάζονται αντιπηκτικά φάρμακα, έχουν όμως περιορισμένο χρόνο ζωής (8-15 έτη), γι’ αυτό και προτιμώνται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος βαλβίδας που θα εμφυτευθεί επιλέγεται αφού ληφθεί υπόψη μια σειρά παραγόντων από τον καρδιολόγο, όπως η σοβαρότητα του περιστατικού, η ηλικία του ασθενούς, αλλά και η γενική κατάσταση της υγείας του.

Η ThoraxHeart πραγματοποιεί τόσο βαλβιδοπλαστικές όσο και αντικαταστάσεις βαλβίδων. Μάλιστα, στις επεμβάσεις αντικατάστασης, αξιοποιεί βαλβίδες νέας γενιάς, βελτιωμένου αιμοδυναμικού προφίλ, που απαιτούν σημαντικά λιγότερα αντιπηκτικά φάρμακα, κάτι που δεν συμβαίνει στις κλασικές αντικαταστάσεις βαλβίδων.

Χειρουργική Καρδιακών Βαλβίδων, αποτελέσματα

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βλαβών των καρδιακών βαλβίδων εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας τους. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών είναι καταλυτικής σημασίας, ώστε να προληφθούν τυχόν μη αναστρέψιμες βλάβες στη λειτουργικότητα της καρδιάς.

Η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα της ThoraxHeart εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους προς όφελος των ασθενών της, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας.