Θωρακοσκοπική Χειρουργική (VATS)

Γυναικεία χέρια κρατούν καρδιά, Thorax Heart Θωρακοσκοπική Χειρουργική

Η θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS-Video-Assisted Thoracic Surgery) αποτελεί μια από τις τελευταίες εξελίξεις της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής. Πρόκειται για ενδοσκοπική μέθοδο η οποία εστιάζει στις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον θώρακα για την αντιμετώπιση καλοηθών και κακοηθών παθήσεων, ενώ μπορεί να έχει και διαγνωστικό ρόλο.

Η θωρακοσκοπική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο περιστατικών. Αναλυτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: καλοήθεις παθήσεις του πνεύμονα, καρκίνο του πνεύμονα, κύστεις του πνεύμονα, όγκους μεσοθωρακίου, τραύμα θώρακος, χρόνια ή οξεία περικαρδίτιδα, υποτροπιάζουσες πλευριτικές συλλογές, εμπυήματα πνεύμονα, αυτοάνοσες παθήσεις του πνεύμονα, παθήσεις του οισοφάγου και εξεργασίες του θύμου αδένα.

Διαγνωστικά μπορεί να εφαρμοσθεί στη βιοψία βλαβών του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου, των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου και του οισοφάγου, αλλά και στη διερεύνηση συλλογής υγρού στον θώρακα, ενώ αποτελεί εργαλείο και για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα.

Οφέλη για χειρουργό και ασθενή

Τα πλεονεκτήματα της θωρακοσκοπικής χειρουργικής VATS είναι σημαντικά τόσο για τον χειρουργό όσο και για τον ασθενή. Όσον αφορά στον χειρουργό τού δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας χειρουργικών κινήσεων, αλλά και λεπτών χειρισμών, ενώ όσον αφορά στον ασθενή τού εξασφαλίζει ένα ευκολότερο και λιγότερο επώδυνο χειρουργείο, άρα και μια ομαλότερη περίοδο αποθεραπείας.

Ειδικότερα, η θωρακοσκοπική χειρουργική VATS:

  • εξασφαλίζει τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και υψηλή ευκρίνεια,
  • βοηθά τον ασθενή να έχει λιγότερο χειρουργικό στρες,
  • προκαλεί μικρότερη κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα, άρα μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο,
  • περιορίζει σημαντικά την απώλεια αίματος, άρα και την ανάγκη χορήγησής του μετεγχειρητικά,
  • μειώνει το διάστημα νοσηλείας, άρα και το κόστος για τον ασθενή,
  • τον οδηγεί σε ταχύτερη ανάρρωση, άρα και γρηγορότερη επάνοδο στην καθημερινότητα και την εργασία του,
  • ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών και τη νοσηρότητα.
  • Και τέλος, με δεδομένο ότι αποφεύγει την κλασική θωρακοτομή, επιτυγχάνει βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πώς πραγματοποιείται η θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS)

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών στο θωρακικό τοίχωμα. Ο χειρουργός κάνοντας χρήση ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων, αξιοποιεί την τεχνολογία και συγκεκριμένα κάμερα που απεικονίζει τρισδιάστατες εικόνες των ανατομικών περιοχών του θώρακα. Έτσι, προχωρά σε λεπτές χειρουργικές κινήσεις, που ελαχιστοποιούν τον επεμβατικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Ουσιαστικά ο χειρουργός ελέγχει το χειρουργικό πεδίο στην οθόνη μιας τηλεόρασης, χάρη στην κάμερα που έχει εισέλθει στο σώμα του ασθενή και του εξασφαλίζει μεγέθυνση έως και 20 φορές, άρα και μεγαλύτερη ακρίβεια στους χειρουργικούς χειρισμούς.

Η θωρακοσκοπική χειρουργική VATS αίρει τους περιορισμούς της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, που πραγματοποιούνταν σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία, μεγιστοποιώντας έτσι τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας. Αποτελεί όμως μια επέμβαση ιδιαίτερα εξειδικευμένη και απαιτεί για τη διενέργειά της ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό, που θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα οφέλη της τεχνολογίας.

Η καρδιοθωρακοχειρουργική ομάδα της ThoraxHeart, αποτελούμενη από κορυφαίους χειρουργούς και αναισθησιολόγους και ένα εξειδικευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση και των πιο απαιτητικών περιστατικών.