Ανώδυνη Στεφανιογραφία

Αξονική στεφανιογραφία Thorax Heart

Η αξονική στεφανιογραφία είναι μια ανώδυνη και αναίμακτη απεικονιστική εξέταση των στεφανιαίων αρτηριών, ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο, με μεγάλη αρνητική προγνωστική αξία για τη στεφανιαία νόσο, ενώ προσφέρει στον εξεταζόμενο μια ακριβή εικόνα των στεφανιαίων του αγγείων.

Σε αντίθεση δε με την κλασική, επεμβατική στεφανιογραφία, δεν απαιτεί καθετηριασμό, δεν χρειάζεται νοσηλεία και ως μη επεμβατική μέθοδος δεν εκθέτει τον εξεταζόμενο σε κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας επεμβατικής διαδικασίας.

Μάλιστα, κερδίζει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια, βρίσκοντας εφαρμογή όχι μόνο σε πάσχοντες, αλλά και σε άτομα για τα οποία συντρέχουν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Η στεφανιαία νόσος προκαλείται από τον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμα των στεφανιαίων αγγείων και μέχρι πρόσφατα η κλασική επεμβατική στεφανιογραφία ήταν ο βασικός τρόπος για να διαγνωσθεί.

Αξονική στεφανιογραφία: Η διαδικασία

Η αξονική στεφανιογραφία είναι υπόθεση λίγων λεπτών. Τοποθετείται φλεβοκαθετήρας στον βραχίονα του ασθενή και μέσω αυτού χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό υλικό. Κατά την έγχυση είναι πιθανή μια αίσθηση θερμότητας στον εξεταζόμενο. Στη συνέχεια οι εικόνες που έχουν ληφθεί μελετώνται από εξειδικευμένο ακτινολόγο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, που μαζί με την προετοιμασία διαρκεί περί τα 20 λεπτά, ο εξεταζόμενος χρειάζεται να παραμείνει στον χώρο για περίπου μισή ώρα για παρακολούθηση, προτού επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες. Πριν από τη διενέργεια της αξονικής στεφανιογραφίας δεν απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία, ο ασθενής όμως δεν πρέπει να έχει καταναλώσει τροφή ή υγρά ούτε να έχει καπνίσει.

Η απόφαση για τη διενέργεια της αξονικής στεφανιογραφίας ανήκει καθαρά στον καρδιολόγο. Συνήθως λαμβάνεται σε περιπτώσεις που ένα άτομο, ακόμα κι αν δεν έχει συμπτώματα, αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, όπως είναι για παράδειγμα η παχυσαρκία, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερίνη και το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου.

Μπορεί επίσης η εξέταση να αφορά άτομα που έχουν ακόμη και χαμηλό ή μεσαίο κίνδυνο για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση που άλλες εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ένα άτομο, όπως το τεστ κοπώσεως ή ένα σπινθηρογράφημα, οδηγούν σε ασαφή αποτελέσματα ή όταν απαιτείται ένας έλεγχος ρουτίνας μετά από bypass ή αγγειοπλαστική με stent ή παρακολούθηση της βατότητας των μοσχευμάτων ή του stent στις δύο αυτές μεθόδους.

Με ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα αξονικής στεφανιογραφίας, που αποκλείει την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου, μπορεί να αποφευχθεί η κλασική στεφανιογραφία, που είναι μια πιο απαιτητική διαδικασία, ενώ αν υπάρξουν παθολογικά ευρήματα, ακολουθεί πιο εξειδικευμένος έλεγχος. Η κλασική επεμβατική στεφανιογραφία προκρίνεται, όταν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών ή σε πολύ σοβαρά περιστατικά που θα απαιτήσουν και επεμβατική προσέγγιση.

Τα οφέλη για τον εξεταζόμενο

Τα πλεονεκτήματα της αξονικής στεφανιογραφίας είναι πολλά για τον εξεταζόμενο:

  • Είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και αναίμακτη, χωρίς τον φόβο επιπλοκών.
  • Είναι ταχύτατη, αφού διαρκεί μερικά μόλις λεπτά και δεν απαιτεί νοσηλεία.
  • Δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες σκιαγραφικού υλικού.
  • Πέραν του αυλού των στεφανιαίων αγγείων, δίνει εικόνα και του τοιχώματός τους, όπου αναπτύσσονται οι αθηρωματικές πλάκες.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ύπαρξη σύγχρονων αξονικών τομογράφων προλείανε όλα τα τελευταία χρόνια το έδαφος για την εξέλιξη της αξονικής στεφανιογραφίας. Έτσι, έχει αυξηθεί αισθητά η διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης, ενώ έχει περιορισθεί κατά πολύ η επιβάρυνση του εξεταζόμενου από την ακτινοβολία.

Με την αξονική στεφανιογραφία επιτυγχάνεται μεγάλη ακρίβεια στην απεικόνιση τυχόν προβλημάτων από στεφανιαία νόσο, άρα και η έγκαιρη πρόληψη, ενώ ο εξεταζόμενος δεν μπαίνει στη διαδικασία της επεμβατικής στεφανιογραφίας χωρίς λόγο.

Η εξειδικευμένη και έμπειρη καρδιοθωρακοχειρουργική ομάδα της ThoraxHeart αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας προς όφελος των ασθενών, ευρισκόμενη πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.