ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Γυναίκα κρατάει χάρτινη καρδιά, Thorax Heart Καρδιοχειρουργικό τμήμα

επικεφαλής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος

Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη μονάδα, εφάμιλλη των κορυφαίων κέντρων στο κόσμο, στελεχωμένη από μία αξιόλογη ομάδα, με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε κέντρα του εξωτερικού.

Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, σε συνάρτηση με τον πλέον σύγχρονο διαγνωστικό και επεμβατικό εξοπλισμό, καλύπτει όλο το φάσμα της Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος-Μεγάλων Αγγείων. Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους, με θεαματικά αποτελέσματα, τα οποία εγγυώνται η επαγγελματική και επιστημονική αρτιότητα των χειρουργών μας.

Χειρουργική στεφανιαίας νόσου – Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (BYPASS)

Οι επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, γνωστές και ως επεμβάσεις μπάι-πας (CABG) αποτελούν τη χειρουργική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της Στεφανιαίας Νόσου. Σκοπός της επέμβασης είναι η παράκαμψη της στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας με τη βοήθεια ενός μοσχεύματος. Με τον τρόπο αυτό, επανέρχεται η αιμάτωση στον καρδιακό μυ, αφού το μόσχευμα παρέχει αιμάτωση περιφερικά από το σημείο της στένωσης

Μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας υποβάλλονται σε αμιγείς στεφανιαίες παρακάμψεις, συμπεριλαμβανομένων και των επανεπεμβάσεων.

Κάθε φορά επιλέγεται η εξατομικευμένη  μέθοδος για κάθε ασθενή, με σκοπό την αποφυγή  επιπλοκών, την προσφορά των καλύτερων ποιοτικά αναστομώσεων και την ολική επαναιμάτωση για το καλύτερο άμεσο αλλά και απώτερο αποτέλεσμα .

Χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα μοσχεύματα:

 • Αριστερή μαστική αρτηρία
 • Δεξιά μαστική αρτηρία
 • Αριστερή κερκιδική αρτηρία
 • Φλεβικά μοσχεύματα

Εφαρμόζονται όλοι οι τρόποι στεφανιαίας παράκαμψης:

 • Με εξωσωματική κυκλοφορία (Onpump)
 • Χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (Offpump)
 • Πάλλουσα καρδιά με εξωσωματική κυκλοφορία (On pump beating heart)

Χειρουργική καρδιακών βαλβίδων

Σημαντικό ποσοστό των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο τμήμα μας αφορούν επεμβάσεις βαλβίδων, απλές ή συνδυασμένες με άλλες επεμβάσεις:Οι βαλβίδες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή, στένωση ή και τα δύο. Εάν δεν λειτουργούν σωστά, αυτό προκαλεί πρόσθετη πίεση στην καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί ή να θεραπευτεί με χειρουργική επέμβαση, Οι εγχειρήσεις για βαλβιδοπάθειες καρδιάς έχουν άριστα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Όταν η σοβαρή βαλβιδοπάθεια αντιμετωπίζεται χειρουργικά εγκαίρως, πριν επηρεαστεί η λειτουργικότητα της καρδιάς, τότε ο ασθενής μετεγχειρητικά επανέρχεται στη αναμενόμενη βιωσιμότητα ανάλογα του φύλου του. Για να μπορούν λοιπόν να εξασφαλισθούν τα δυνατότερο καλύτερα μακροχρόνια μετεγχειρητικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο ο ασθενής με βαλβιδοπάθεια να παρακολουθείται στενά και να του συστήνεται εγκαίρως μια χειρουργική επέμβαση, όταν η καρδιά του είναι ακόμη σε καλή κατάσταση.

Επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Καρδιοχειρουργικό τμήμα

 • Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (AVR), αντικατάσταση με πλήρη στερνοτομή ή με μικρή τομή.
 • Πλαστική αορτικής βαλβίδας, όπου αυτό ενδείκνυται, με σκοπό την φυσιολογικότερη αποκατάσταση της βαλβιδικής λειτουργίας
 • Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας (MVR), με πλήρη στερνοτομή ή με μικρή τομή.
 • Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας (MVRepair), όπου αυτό ενδείκνυται, με σκοπό την φυσιολογικότερη αποκατάσταση της βαλβιδικής λειτουργίας
 • Πλαστική τριγλώχινας βαλβίδας (TVRepair)
 • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Στεφανιαία παράκαμψη (Bypass)
 • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Αντικατάσταση ανευρύσματος ανιούσης αορτής (ΑΑΑ)
 • Επέμβαση David για αποφυγή αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας σε αορτικά ανευρύσματα

Χειρουργική ανιούσης αορτής

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος η οποία μεταφέρει το αίμα από την καρδιά σε όλο το σώμα. Η επικινδυνότητα ενός ανευρύσματος σχετίζεται με το μέγεθός του, αφού όπως έχει διαπιστωθεί κλινικά, όσο αυξάνεται η διάταση ενός ανευρύσματος, τόσο πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες  να διαρραγεί.

Ο τρόπος αντιμετώπισης ενός ανευρύσματος εξαρτάται από το μέγεθός του, τη θέση του και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Στην  χειρουργική επέμβαση διενεργείται η εκτομή του κατεστραμμένου τμήματος της αορτής και η αντικατάστασή του με τη συρραφή συνθετικού μοσχεύματος από Teflon ή Dacron.

Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του συνθετικού μοσχεύματος είναι απόλυτα συμβατή, μειώνει τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβου και βοηθάει στην ανάπτυξη ιστού γύρω από αυτό.

Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων  / Συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων

Οι όγκοι της καρδιάς (όπως τα μυξώματα) καθώς και οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων (όπως οι μεσοκολπικές επικοινωνίες) μπορούν να αντιμετωπιστούν με επεμβάσεις αφαίρεσης καρδιακών όγκων / διόρθωσης συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων. Η ομάδα μας έχει εξειδίκευση στη αντιμετώπιση των πιο πάνω διαταραχών.