ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Thorax Heart

επικεφαλής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος

H Θωρακοχειρουργική έχει ως αντικείμενο τις παθήσεις των οργάνων του θώρακος που χρειάζονται χειρουργική θεραπεία. Αφορά λοιπόν παθήσεις των πνευμόνων (καλοήθεις – κακοήθεις παθήσεις), του θωρακικού τοιχώματος, τραύμα θώρακος, παθήσεις μεσοθωρακίου, πλευριτικές συλλογές και τραχείας.

Στο θωρακοχειρουργικό τμήμα πραγματοποιείται το σύνολο και κατά το πλήρες εύρος της βαρύτητας των χειρουργικών επεμβάσεων της ειδικότητας, όπως καθορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την εκάστοτε νόσο, με γνώμονα την παροχή της ριζικότερης και πλέον ενδεικνυόμενης κατά περίπτωση θεραπείας, παράλληλα με τη μείωση της διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής νοσηρότητας.

Επίσης, υπάρχει στενή συνεργασία με την Πνευμονολογική και την Ογκολογική κλινική, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από νοσήματα του θώρακα.

Η θωρακοσκοπική χειρουργική (V.A.T.S.- Video Assisted Thoracoscopic Surgery) αποτελεί σχετικά νέα μέθοδο που αναπτύχθηκε παράλληλα με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αφορά διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις για τις παθήσεις του θώρακος.

Οι επεμβάσεις γίνονται μέσω μικρών οπών διαμέτρου από 4 έως 8 χιλιοστών με την χρήση ειδικής βιντεοκάμερας οι οποία επιτυγχάνει μεγέθυνση έως και 20 φορές, για μεγαλύτερη ακρίβεια αναγνώρισης των ιστών. Η διαγνωστική χρήση της V.A.T.S. αφορά παντός είδους βιοψίες στον θώρακα. Θεραπευτικά καλύπτει μεγάλο αριθμό παθήσεων του θώρακος πλήν των κλασσικών επεμβάσεων για κακοήθειες του πνεύμονα.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφορούν την αποφυγή μεγάλων τραυματικών τομών, δραστική μείωση του πόνου, νοσοκομειακή παραμονή από 24-48 ώρες και φυσικά μέγιστη χειρουργική ακρίβεια λόγω της νέας τεχνολογίας.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όπως επίσης και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και ανταποκρίνονται σε όλα τα περιστατικά της Θωρακοχειρουργικής.

Στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

 • Λοβεκτομή, Διλοβεκτομή, Πνευμονεκτομή
 • Βρογχοπλαστικές επεμβάσεις
 • Βιοψίες όγκων πνεύμονα, μεσοθωρακίου, υπεζωκότα
 • Βιοψίες λεμφαδένων
 • Τμηματεκτομή πνεύμονα (άτυπη ή ανατομική)
 • Θυμεκτομή
 • Μεταστασεκτομή
 • Ανοιχτή θωρακοστομία
 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος και μεσοθωρακίου
 • Εκτομή κύστεων – Εκτομή εχινόκοκκου κύστης
 • Εκτομή λεμφαδένων μεσοθωρακίου
 • Απολίνωσηθωρακικού πόρου
 • Lung Volume Reduction Surgery
 • Παροχέτευση εμπυήματος, αποφλοίωση πνεύμονα
 • Πλευροδεσία για πνευμοθώρακα ή κακοήθη πλευριτική συλλογή
 • Αποκατάσταση ή πτύχωση διαφράγματος
 • Αποκατάσταση δυσμορφιών στέρνου ή θωρακικού τοιχώματος
 • Θωρακοσκόπιση με περιοχική αναισθησία
 • Περικάρδιο – υπεζωκοτικό παράθυρο
 • Παροχέτευση αιμοθώρακα,
 • Παροχέτευση πλευριτικών συλλόγων