ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Αναισθησιολογικό Τμήμα Thorax Heart

Καρδιοαναισθησιολόγος

Αναισθησία σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Το αναισθησιολογικό τμήμα της Thorax Heart καλύπτει αναισθησιολογικά και μετεγχειρητικά (στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας- ΜΕΘ) όλων των ειδών χειρουργεία καρδιάς, όπως χειρουργεία αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (BYPASS), χειρουργεία καρδιακών βαλβίδων, χειρουργεία ανιούσης αορτής και χειρουργεία αντιμετώπισης όγκων και συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων.

Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, η εξέλιξη της αναισθησιολογίας είναι ραγδαία. Πλέον η σύγχρονη αναισθησιολογία έχει εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό κομμάτι περιεγχειρητικής ιατρικής χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα και τεχνικές, όπως διοισοφάγειοι υπέρηχοι (T.E.E.), τοποπεριοχική αναισθησία, χρήση ειδικών βιντεολαρυγγοσκοποίων, τα πιο σύγχρονα φάρμακα.

Γίνεται σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, εξατομικευμένη χορήγηση αναισθησίας και μετεγχειρητική παρακολούθηση και ανάνηψη σε πλέον σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η παραμονή των αρρώστων στη ΜΕΘ χάρη στη fast track διακίνηση (άμεση αποδιασωλήνωση, πλήρη αναλγησία χωρίς οπιοειδή) διαρκεί το ελάχιστο δυνατό.

Αυτή η αντιμετώπιση, σε συνδυασμό με την άψογη συνεργασία των γιατρών και των νοσηλευτών του τμήματος, έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη και εντελώς ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία. Μεγάλη προσοχή δίνεται σε υπερήλικες ασθενείς, η μετεγχειρητική πορεία των οποίων δείχνει άριστα αποτελέσματα. Τα ποσοστά επιτυχίας του τμήματος είναι τουλάχιστον ισάξια με τα αποτελέσματα στα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά κέντρα.

Αναισθησία σε θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Ένας ξεχωριστός τομέας αποτελεί η αναισθησία στη θωρακοχειρουργική. Στο τμήμα της θωρακοχειρουργικής διενεργείται όλο το εύρος των θωρακοχειρυργικών και θωρακοσκοπικών επεμβάσεων, όπου η έμφαση δίνεται στις λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Η διεγχειρητική αναισθησία και η μετεγχειρητική αναλγησία επιτυγχάνεται με άριστα αποτελέσματα χάρη σε ένα συνδυασμό γενικής και τοποπεριοχικής αναισθησίας.

Το Αναισθησιολογικό τμήμα διαθέτει σύγχρονα μέσα για χορήγηση αυτού του εξειδικευμένου είδους αναισθησίας (ειδικά βρογχοσκόπια, σωλήνες διπλού αυλού- DLT, υπέρηχοι για τοποπεριοχική αναισθησία, ειδικούς αποκλειστές βρόγχων, bronchial blockers κ.ά.)

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το 95% των ασθενών δεν εισάγεται στη ΜΕΘ και με άριστη αναλγησία και άμεση κινητοποίηση, μεταφέρεται για ολιγοήμερη αποθεραπεία στον θάλαμο.