ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ερυθρα αιμοσφαίρια Thorax Heart

επικεφαλής Αιμοδυναμικού Τμήματος

Βασική υποχρέωση και πρωταρχικός σκοπός του Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας είναι η διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, δηλαδή της άμεσης διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα όλο το 24ωρο.

Η μέθοδος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος και διενεργείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24ωρη βάση.

Στις διαγνωστικές επεμβάσεις καρδιολογίας ανήκει η στεφανιογραφία (απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς για την αξιολόγηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η στεφανιογραφία πραγματοποιείται με προσπέλαση από το χέρι και την κερκιδική αρτηρία (ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ), με την οποία επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας η  γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και εξιτήριο σε λίγες ώρες.

Επίσης στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργείται πλήρης αιμοδυναμικός – απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων για την ακριβή διάγνωση βαλβιδοπαθειών, ανευρυσμάτων αορτής, καρδιακής ανεπάρκειας, συγγενών καρδιοπαθειών και πνευμονικής υπέρτασης.

Στις επεμβατικές πράξεις ανήκουν η αγγειοπλαστική – τοποθέτηση stent τελευταίας γενιάς στις στεφανιαίες αρτηρίες, όταν διαπιστώνονται σημαντικές στενώσεις, με περιστασιακή όταν απαιτείται παράλληλη χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου. Η αγγειοπλαστική επέμβαση γίνεται κατά την ίδια συνεδρία με τη στεφανιογραφία

Το Τμήμα διακρίνεται  για τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών μετά από στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική, γεγονός που κυρίως οφείλεται στην αυστηρή θέσπιση και εφαρμογή άρτιων πρωτοκόλλων και στο ότι στελεχώνεται από πεπειραμένο νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι οι ακόλουθες:

  • Διαγνωστικές στεφανιογραφίες
  • Πλήρεις αιμοδυναμικές μελέτες
  • Διαγνωστικοί ενδοστεφανιαίοι υπέρηχοι
  • Παρακεντήσεις περικαρδίου
  • Ενδομυοκαρδιακές βιοψίες
  • Αγγειοπλαστική στεφανιαίων με μπαλόνι
  • Τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων STENT
  • Ενδοστεφανιαίεςαθηρεκτομές (Rotablation)
  • Επείγουσα αγγειοπλαστική σε περίπτωση οξέος εμφράγματος

Βηματοδοτικό κέντρο

Διενεργούνται εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτών, για την αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών, όπως βραδυκαρδιών ή συγκοπικών επεισοδίων, καθώς και για την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού (looprecorders). Επιπλέον, η έμπειρη ιατρική ομάδα του τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας μπορεί να υποστηρίξει την τακτική παρακολούθηση και τον αναγκαίο προγραμματισμό όλων των εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών.

Stress Echo

Είναι μία δυναμική εξέταση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 15 χρόνια ως μια εναλλακτική αναίμακτη τεχνική στην διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και γενικότερα στην εκτίμηση του στεφανιαίου ασθενούς. Είναι ειδικού τύπου υπερηχογράφημα που βασίζεται στην χορήγηση ενδοφλεβίως φαρμάκου προκειμένου να επιταχύνουμε την καρδιακή λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής προσπαθούμε να απεικονίσουμε αν επηρεάζεται η δύναμη που συσπάται ο καρδιακός μυς και έτσι έμμεσα να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν υπάρχουν αποφράξεις στα στεφανιαία αγγεία.

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Είναι μια εξέταση, η οποία διενεργείται με τρόπο παρόμοιο με την γαστροσκόπηση. Κατεβάζοντας τον ηχοβολέα από το στόμα μέσα στον οισοφάγο πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά στην καρδιά και έτσι απεικονίζουμε με εξαιρετική λεπτομέρεια τις καρδιακές κοιλότητες και τις βαλβίδες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες η προσπέλαση διάμεσου του θωρακικού τοιχώματος δεν προσφέρει ικανοποιητική απεικόνιση.

Διεγχειρητική – Διοισοφάγεια ηχοκαρδιογραφία

Με την εξέταση αυτή δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ασθενών κατά την διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι δυνατότητες ακριβούς εκτίμησης της παθολογίας του ασθενούς (προεγχειρητικά), της αιμοδυναμικής του κατάστασης (διεγχειρητικά) και των αποτελεσμάτων της επέμβασης (άμεσα μετεγχειρητικά).